Bestaande situatie woongebouw Heemwijck
Bestaande situatie woongebouw Heemwijck

Niet slopen maar hergebruiken

Waarom slopen als een (deel van een) gebouw nog goed kan worden hergebruikt? Vernieuwbouw biedt interessante voordelen: minder afval, minder bouwbouwmaterialen, minder overlast, minder CO2 uitstoot en – mits slim aangepakt – ook lagere bouwkosten.

Vernieuwbouw Heemwijck

Het wooncomplex Heemwijck aan de Narcissenlaan in Oegstgeest bestaat uit 69 appartementen voor ouderen en is gebouwd in 1972. Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Toch wordt er bewust niet gekozen voor sloop-nieuwbouw. Stichting MeerWonen streeft ernaar haar woningvoorraad in de periode tot 2050 volledig CO2-neutraal te maken. Vanuit die visie werd besloten om ook de vernieuwing van gebouw Heemwijck circulair aan te pakken en zo weinig mogelijk te slopen. Het complex zal vergaand worden gerenoveerd met behoud van de casco draagstructuur en tevens worden uitgebreid met 16 nieuwe appartementen. Het grootste deel van die nieuwe woningen wordt gerealiseerd als extra bouwlaag (oftewel een “optopping”) bovenop het bestaande wooncomplex. De rest van de nieuwe appartementen krijgen een plek rondom de bestaande liftkern. Een mooi voorbeeld van meervoudig ruimte gebruik; meer woningen op hetzelfde bouwvlak.

Hergebruik casco draagstructuur

Uit constructief vooronderzoek is gebleken dat het bestaande casco van gebouw Heemwijck, oftewel de dragende constructie van het gebouw, goed kan worden hergebruikt. Het bestaande gebouw zal worden gestript tot op de draagstructuur en daarna volledig worden voorzien van een nieuwe, goed isolerende schil en duurzame gebouwinstallaties. Met het hergebruik van het casco wordt een flinke hoeveelheid afval bespaard en hoeven er minder nieuwe bouwmaterialen te worden geproduceerd. Een bijkomend voordeel is dat er veel minder gesloopt hoeft te worden en dat scheelt aanzienlijk in de overlast voor omwonenden.

Innovatief bouwsysteem

Er wordt uitgegaan van een innovatief prefab gevelsysteem. De gevelelementen bestaan uit hoogwaardig geïsoleerde houtskeletbouw elementen, die zijn afgewerkt met dunne, minerale steenstrips. Dit heeft een aantal voordelen; doordat de elementen geprefabriceerd worden is de bouwplaats schoon en steigerloos en is een woning direct na het plaatsen van de elementen wind en waterdicht. Een kraan hangt de elementen op zijn plek. De opbouw van de elementen zorgt, naast een kortere bouwtijd (= minder overlast voor omwonenden) ook voor een flinke gewichts- en kostenbesparing. Dit laatste is van belang in verband met de maximaal toelaatbare belasting op de bestaande draagstructuur.

Lagere bouwkosten

Middels een uitgebreide ontwerpstudie waarbij, naast de constructieve haalbaarheid, ook de financiële consequenties werden doorgerekend, bleek dat de kosten voor dit vernieuwbouwproject circa 30% lager uitvielen dan wanneer werd gekozen voor sloop-nieuwbouw met een verglijkbaar nieuwbouwontwerp.

  • Type: Vernieuwbouw
  • Opdrachtgever: MeerWonen
  • Locatie: Oegstgeest
  • Programma: Wonen (senioren)
  • Aantal woningen bestaande situatie: 69
  • Aantal woningen nieuwe situatie: 85
  • Status: Ontwerp
  • Projectarchitect: Sander van Veen
  • Foto’s / impressies: Studio van Veen
Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - voor Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - na
Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - voor Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - na
Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - voor Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken. Heemwijck - na
Nieuwe situatie met optopping en uitbreiding rond liftkern
Nieuwe situatie met optopping en uitbreiding rond liftkern
3d tekening technisch principe
Narcissenlaan Oegstgeest nieuw straatbeeld na renovatie Heemwijck
Narcissenlaan Oegstgeest nieuw straatbeeld
Vernieuwbouw: niet slopen maar hergebruiken.
Nieuwe situatie
Vernieuwbouw Heemwijck: niet slopen maar hergebruiken
Vernieuwbouw Heemwijck: niet slopen maar hergebruiken