Zelfvoorzienend wonen

Vuursteenhof Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan het eigen initiatief overgelaten. Initiatiefnemers in Oosterwold zoeken alles zélf uit en gaan hier vervolgens ook eigenhandig mee aan de slag. Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet dan ook nog niemand. Dat wordt bepaald door het eigen initiatief. Een van deze initiatieven is Vuursteenhof Oosterwold (ook wel Tiny House Farm genoemd), een zelfvoorzienend wijkje met 31 kleine huizen rond een centraal eiland met gemeenschappelijke voorzieningen. Het ontmoetingshuis vormt het hart van de Vuursteenhof en is gelegen op het centrale eiland. Op het centrale eiland bevindt zich tevens een gemeenschappelijk helofytenveld waar het rioolwater op natuurlijke wijze wordt gezuiverd. De vijverpartij om het eiland fungeert als waterbuffering voor de hele wijk. De bewoners leven (deels) van stadslandbouw door zelf groente en fruit te verbouwen. De bewoners zijn gezamenlijk eigenaar van de wijk.

‘Doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling.

In Oosterwold heb je alle ruimte om op eigen initiatief en naar eigen wens vorm te geven aan je droom en overtuiging. Je bepaalt niet alleen je eigen woning, maar gaat ook over aanleg en beheer van wegen, paden, groen, water en de openbare ruimte. Dat moet je allemaal zelf realiseren, samen met anderen. Je vindt hier de ultieme vorm van ‘doe-het-zelf’-gebiedsontwikkeling. Behalve een aantal spelregels zijn er weinig beperkingen. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland, maar ook best ingewikkeld. Als architect hebben we daarom voor een groot aantal initiatieven in Oosterwold het ontwerp, de aanvragen, de engineering en de begeleiding verzorgd. Ook het initiatief van de Vuursteenhof (werknaam: Tiny House Farm) hebben we op deze manier intensief begeleid. In nauwe samenwerking met de 31 bewoners van die wijk, hebben we het gehele traject begeleid van eerste ideeën tot oplevering, inclusief de gehele infrastructuur met wegen, nuts, riool en waterhuishouding en de stedenbouwkundige verkaveling volgens de regels van Oosterwold. De bewoners hebben in eigen beheer hun woning gerealiseerd. Alleen het centrale ontmoetingshuis met collectieve voorzieningen is door ons ontworpen, ontwikkelt en gebouwd, waarna het in gemeenschappelijk eigendom is gekomen van de bewoners van de wijk.

  • Type: Gebiedsontwikkeling
  • Opdrachtgever: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
  • Locatie: Oosterwold, Almere
  • Programma: Zelfvoorzienend Wonen
  • Maat: 3 hectare, 31 kavels + centrale kavel met voorzieningen
  • Bouwer: Bouw 2000 / Knipscheer Infra / Wetlantec
  • Status: Voltooid
  • Projectteam: Sander van Veen / Dieter Blok / Daan Fröger / Ernst Fröger
  • Foto’s: Eppo Karsijns
Luchtfoto van Vuursteenhof Oosterwold met de 31 kavels rond een centraal eiland met voorzieningen
31 kavels rond een centraal eiland met collectieve voorzieningen
De woningen zijn in eigen beheer gebouwd
De woningen zijn in eigen beheer gebouwd
Door de collectieve voorzieningen kunnen de huizen zelf kleiner blijven
Ontmoetingshuis Vuursteenhof met bewoners
Bewoners aan het werk op het centrale eiland
Verbindingsbrug naar centrale eiland van de Vuursteenhof Oosterwold
Verbindingsbrug naar het eiland
Bewoners in het ontmoetingshuis
Wonen met een kleinere ecologische voetafdruk
Vuursteenhof Oosterwold
Het centrale eiland met een helofytenveld voor collectieve rioolzuivering
Stadslandbouw voor eigen voedselvoorziening
Stadslandbouw voor eigen voedselvoorziening
Vuursteenhof Oosterwold Zelfvoorzienend wonen
Zelfvoorzienend wonen